Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. spalio 23 d.
Paskelbta: 2011-10-24 19:43:51

 

1. Mūsų bažnyčioje tęsiasi festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“. Šiandien 16.30 val. spalio 23 d. 16.30 val. giedos viešnia iš Belgijos Cristel de Meulder, vargonuos Dalia Jatautaitė. Kviečiame pasiklausyti.

2. LR Konstitucinio Teismo sprendimas atskyrė santuoką ir šeimą. Ar tai yra autentiškas supratimas konstitucijos, už kurią balsuota Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Pareikšti savo pilietinę nuostatą visi kviečiami spalio 25 d. 11 val. į konferenciją „Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“, skirtą Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai paminėti. Konferencija vyks Seimo rūmuose, Konferencijų salėje.

3. Ateinantį penktadienį, spalio 28 d., minimi šv. Simonas ir šv. Judas (Tadas), apaštalai.

4. Artėja Visų šventųjų privalomos iškilmės, lapkričio 1 d., ir Mirusiųjų paminėjimo diena, lapkričio 2 d. Šiomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse lapkričio 1 d., antradienį, 17.00 val., valandą anksčiau prieš vakarines šv. Mišias. Prašome atsinešti Vėlinių žvakučių ir gėlių, kurios bus pašventintos ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines.

5. Lapkričio 2 d., trečiadienį, po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje.

6. Taip pat lapkričio 2 d., per Vėlines, 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

7. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, lapkričio 2 d., kiekvienas tikintysis, esantis malonės stovyje, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

8. Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias, 17.00 val., jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

9. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn