Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. lapkričio 6 d.
Paskelbta: 2011-11-06 19:53:25

 

1. Primename, kad iki antradienio tęsiasi Vėlinių oktava, todėl pamaldžiai aplankius kapus, galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: trečiadienį – Laterano bazilikos pašventinimą, ketvirtadienį – šv. Leoną Didįjį, popiežių Bažnyčios mokytoją, penktadienį – šv. Martyną Turietį, vyskupą, šeštadienį – šv. Juozapatą, vyskupą, kankinį.

3. Ateinantį šeštadienį, lapkričio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Kviečiame pasimelsti prašant Dievo malonių ir Palaimintojo užtarimo.

4. Ateinantį sekmadienį prasideda didieji Vilniaus Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidai, kurie tęsis iki lapkričio 20 d.

5. Ateinantį sekmadienį, lapkričio 13 d., po vakarinių šv. Mišių pradedame krikščioniško kino vakarų sezoną su Wimo Wenderso filmu "Paryžius, Teksasas". Šis Kanų kino festivalio auksinės palmės šakelės laimėtojas mus įvesdins į metų temą: vyro ir moters santykis. Pirmojo susitikimo metu abejosime, ar tikrai vyro ir moters santykis yra antagonistinis iš prigimties, kokios yra mene (kine) dažnai vaizduojamos vyro ir moters priešpriešos šaknys, ir kaip tie meno (kino) vaizdiniai paliečia mūsų tikrovę. Pasinaudodami Wimo Wenderso filmu bandysime įsivardinti, kaip yra įmanoma peržengti vyro ir moters nesusikalbėjimo slenkstį.

6. Dar yra likusių lapkričio „Artumos“ žurnalų, kuriuose skelbiama pilna Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų programa. Po šv. Mišių šį leidinį galima atsiimti ar įsigyti bažnyčios raštinėje.

7. Praeitą sekmadienį Ukrainos marijonai rinko aukas bažnyčios ir vienuolyno statybai Charkove. Surinkta apie 6500 litų. Broliai nuoširdžiai dėkoja už paramą.

8. Nuo lapkričio 4 d. mūsų bažnyčioje prasidėjo vidaus – interjero kapitaliniai remonto darbai. Keliems mėnesiams bus uždaryta Jėzaus Širdies koplyčia ir presbiterija. Įėjimas bus tik per pagrindinį įėjimą. Dėkojame už jūsų supratimą ir aukas.
 

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn