Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. gruodžio 4 d.
Paskelbta: 2011-12-05 21:10:03

 

1. Šiandien yra antras advento sekmadienis. Tikintieji šiuo laikotarpiu raginami nerengti triukšmingų pasilinksminimų, juose nedalyvauti ir daugiau skirti laiko maldai bei dvasiniam švenčių pasirengimui. Advento rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės gruodžio 16 d. vakare ir vyks 17-18 dienomis, jas praves Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius Aldonas Gudaitis.

2. Ateinantį trečiadienį, gruodžio 7 d., Bažnyčia mini šv. Ambraziejų, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

3. Ateinantį ketvirtadienį, gruodžio 8 d., švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmes. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val. Melsimės už vienuolius ir vienuoles.

4. Jau yra gautas paskutinis šių metų žurnalo „Artuma“ numeris. Primename, jog maldynėlį „Magnificat“ galima užsiprenumeruoti ir kitiems metams. Atsiimti ir užsisakyti šiuos katalikiškus leidinius galima po šv. Mišių raštinėje iš budinčio kunigo.

5. Pašventintus kalėdaičius galima įsigyti bažnyčios prieangyje viso advento metu. Kiekvienai šeimai kartu su kalėdaičiais bus galima pasiimti ir lankstinuką su parapijos kalendoriumi.

6. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie akcijoje „Gerumas mus vienija“ remiate vargingai gyvenančius maisto produktais ir piniginėmis aukomis. Caritas kviečia įsijungti į šią vargstančių paramos akciją, įsigijant akcijos žvakutę, jos platinamos kartu su kalėdaičiais.

7. Kitas krikščioniško kino vakaras bus gruodžio 18 d., sekmadienį. Po vakarinių šv. Mišių parapijos salėje matysime filmą, tęsiantį pradėtą temą, „Švelnus gailestingumas“. Kviečiame pažiūrėti ir dalyvauti diskusijoje.

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn