Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. gruodžio 11 d.
Paskelbta: 2011-12-11 20:20:00

 

1. Šiandien švenčiame Advento sekmadienį, vadinamą Gaudete – Džiaukitės. Lieka dvi savaitės iki šv. Kalėdų.

2. Rytoj 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo malonių ir Palaimintojo užtarimo.

3. Ketvirtadienį nuo 10 iki 15 val. parapijos salėje Lietuvos Carito slaugos konferencija. Norinčius dalyvauti prašome registruotis pastoraciniame centre.

4. Ateinantį penktadienį, gruodžio 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Mergelę Mariją, Dievo Gailestingumo Motiną, aukotojų intencijomis.

5. Mūsų bazilikoje advento rekolekcijos prasidės ateinantį penktadienį, gruodžio 16 d. 18.00 val., šeštadienį papildomos šv. Mišios bus 11.00 ir 12.00 val. Rekolekcijos baigsis sekmadienį sumos šv. Mišiomis, jas praves Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius Aldonas Gudaitis.

6. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

7. Gruodžio 18 d., ateinantį sekmadienį, po vakarinių šv. Mišių parapijos salėje matysime filmą, tęsiantį krikščioniško kino vakarų temą, „Švelnus gailestingumas“. Kviečiame pažiūrėti ir dalyvauti diskusijoje.

8. Gruodžio 24 d. vakarinės pamaldos, taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių Mišios, bus ne 18.00, o 22.00 val.

9. Iki šv. Kalėdų kalėdaičių ir Caritas žvakučių bei parapijos kalendorių galima įsigyti bažnyčios prieangyje iš patarnautojo. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn