Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. gruodžio 18 d.
Paskelbta: 2011-12-17 20:48:17

 

1. Šiandien švenčiame ketvirtą Advento sekmadienį. Mūsų bazilikoje yra susikaupimo diena,Aldonas Gudaitis pamokslus sako Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius Aldonas Gudaitis. Tinka pasilikti ir kitose šv. Mišiose, išklausyti rekolekcijų vedėjo žodžių. Rekolekcijos baigsis sumos šv. Mišiomis.

2. Po sumos Šv.Mišių kviečiame į parapijos salę susitikti su Lietuvos piligrimų bendrija ir „Quo vadis “ komanda, kuri organizuoja adventinę liudijimų popietę „Dievo ženklų beieškant“. Išgirsime liudijimus ir pasakojimus apie Kalėdas Betliejuje, kaip atrodo ta žemė, kuria vaikščiojo Jėzus, apie šv. Jokūbo kelią ir kitas piligrimų mylimas vietas.

3. Šiandien po vakarinių šv. Mišių parapijos salėje matysime filmą, tęsiantį krikščioniško kino vakarų temą, „Švelnus gailestingumas“. Kviečiame pažiūrėti ir dalyvauti diskusijoje.

4. Šiandien dienos rinkliavos yra skiriamos kunigų seminarijos išlaikymui. Dėkojame už aukas.

5. Šeštadienį, gruodžio 24 d., išpažinčių bus klausoma visą dieną. Vakarinės pamaldos, taip vadinamos Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios, bus 22.00 val.

6. Mūsų bažnyčioje yra saugoma Betliejaus šviesa, tai yra liepsna, užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Nuo šios ugnies bažnyčioje galima prisidegti žvakutę ir parsinešti į namus Kūčių vakarui.

7. Primename, kad pagal paprotį Kūčių dieną laikomasi pasninko, o vakare visa šeima susirenka Kūčių vakarienei, kuri pradedama malda ir kalėdaičio pasidalinimu. Kalėdaičių galima įsigyti iki penktadienio 16 val. bažnyčios prieangyje iš patarnautojo.

8. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie akcijoje „Gerumas mus vienija“ remiate vargingai gyvenančius maisto produktais ir piniginėmis aukomis. Caritas kviečia įsijungti į šią vargstančių paramos akciją, įsigyjant akcijos žvakutę, jos platinamos kartu su kalėdaičiais.

9. Gruodžio 25 d., sekmadienį, Kristaus Gimimo iškilmės (Kalėdos). Gruodžio 26 d., antrąją Kalėdų dieną, pamaldos sekmadienio tvarka.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn