Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. sausio 1 d.
Paskelbta: 2012-01-02 19:22:37

 

1. Šiandien paskutinė Kalėdų oktavos diena, pradedame Naujuosius metus Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmėmis. Kiekvienas tikintysis, būdamas malonės stovyje ir pasimeldęs himnu „O Dvasia Viešpatie nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Šie metai Lietuvos vyskupų paskelbti palaimintojo Jurgio Matulaičio metais. Linkime visiems šventų ir palaimingų metų.

3. Ateinantį ketvirtadienį, sausio 5 d., 17.00 val. mūsų bazilikoje giedos „Žemenėlių“ mokyklos - darželio auklėtiniai. Skambės „Žiemos maldos“. Kviečiame pasiklausyti.

4. Ateinantį penktadienį, sausio 6 d., pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.

5. Taip pat ateinantį penktadienį parapijos salėje 16.00 val. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija kviečia į susitikimą su misionieriumi Hermanu Šulcu ir jo draugais afrikiečiais.

6. Ateinantį šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

7. Ateinantį, sekmadienį, sausio 8 d., Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo, iškilmės. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos.

8. Taip pat ateinantį sekmadienį nuo 12 iki 17 val. Vilkaviškyje vyks tradicinė kasmetinė Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė. Kviečiame dalyvauti šeimas su savo vaikais. Registracija iki sausio 4 d. Vyskupijos šeimos centre.

9. Jau gauti “Artumos“ ir „Magnificat“ 2012 metų sausio mėnesio numeriai.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn