Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. sausio 8 d.
Paskelbta: 2012-01-08 20:54:23

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Krikšto šventę, su kuria pasibaigia Kalėdų laikotarpis. Tačiau pagal seną paprotį Prakartėlę ir kalėdines eglutes galima laikyti iki Grabnyčių, vasario 2 d.

2. Su Trijų karalių iškilmėmis yra susijęs gražus paprotys: kviečiamasi kunigą į namus, kad jie būtų pašventinti, ant durų užrašomos Trijų išminčių, aplankiusių Jėzų, pirmosios vardų raidės K+M+B. Pašventintą kreidą galima bus pasiimti prie šv. Antano altoriaus, o dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę. Labai pagirtina, kai pasirūpiname ir savo artimaisiais ar kaimynais, ypač neįgaliaisiais, kurie patys į bažnyčią ateiti negali. Dėkojame visiems, kurie geranoriškai surašo daugiabučių gyventojus, priimančius kunigą.

3. Šiandien J. Basanavičiaus aikštėje savivaldybė organizuoja Trijų karalių teatralizuotą vaidinimą. Atvykę svečiai miestiečius pasitiks po sumos šv. Mišių prie šventoriaus vartų.

4. Taip pat šiandien nuo 12 iki 17 val. Vilkaviškyje vyks tradicinė kasmetinė Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė. Kviečiame dalyvauti šeimas su savo vaikais. Registracija iki sausio 4 d. Vyskupijos šeimos centre.

5. Rytoj, sausio 9 d., Viešpaties Krikšto šventė, su kuria pasibaigia Kalėdų laikotarpis.

6. Ketvirtadienį, sausio 12 d., 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 11.00 val. melsimės Rožinio malda.

7. Penktadienį, sausio 13 d., Laisvės gynėjų dienos proga 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už žuvusius gynėjus ir Tėvynę.

8. Ateinantį sekmadienį, sausio 15 d., po vakarinių šv. Mišių parapijos salėje matysime filmą, tęsiantį krikščioniško kino vakarų temą, „Apie aistrų naštą”. Kviečiame pažiūrėti ir dalyvauti diskusijoje.

9. Ruošiantis sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimui, Jo vardo Draugija kviečia jungtis į maldos už ligonius devyndienį (nuo sausio 19 iki 27 dienos). Prašome intencijas užrašyti „Diemedyje“.

10. Jau gauti „Magnificat“ ir „Artumos“ 2012 metų sausio mėnesio numeriai. Atsiimti prašome raštinėje.
 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn