Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. vasario 5 d.
Paskelbta: 2012-02-04 20:40:45

 

1. Šiandien šv. Agotos, mergelės, kankinės, minėjimo proga po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami jūsų atsinešti duona ir vanduo. Taip pat šv. Agotos duonos galite pasiimti prie šv. Antano altoriaus. Parsinešę šios duonos, pasimelskite prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių.

2. Ateinantį šeštadienį, vasario 11 d., minime Pasaulinę ligonių dieną. Raginame kiekvieną pasimelsti už ligonius ir jų slaugytojus. Artimuosius, kurie norėtų, kad kunigas aplankytų ligonį, prašome kreiptis į raštinę.

3. Ateinantį sekmadienį, vasario 12 d., 12 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Kviečiame pasimelsti.

4. Gautas naujas maldynėlio „Magnificat“ numeris. Atsiimti ar įsigyti galima raštinėje po šv. Mišių.

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn