Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 20012 m. vasario 26 d.
Paskelbta: 2012-02-25 21:32:12

 

1. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyksta 17.15 val., o sekmadienį po sumos apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

2. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

3. Šio sekmadienio rinkliava yra skirta Tytuvėnų bažnyčios atstatymo reikmėms.

4. Šiandien po vakarinių pamaldų apie 19 val. parapijos salėje bus rodomas filmas “Tiktai jūsų”. Po filmo diskusija apie tai, ar įmanoma “sveikai” pavydėti, kaip pavydas yra susijęs su neištikimybės baime ir ištikimybės troškimu.

5. Kovo 2 ir 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios – 9.30 val.

6. Kitą sekmadienį, kovo 4 d., mūsų parapijos Dienos centro vaikai kviečia į Kaziuko mugę. Po kiekvienų Šv. Mišių prie šventoriaus vartų bus galima įsigyti įvairių vaikų darbelių ir tuo būdu paremti parapijos  „Caritas“ veiklą.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn