Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. kovo 11 d.
Paskelbta: 2012-03-11 16:33:11

 

1. Šiandien 12.00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga – pamaldos už Tėvynę.

2. Rytoj, kovo 12 d., 12 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 11.30 val. prasidės maldos pusvalandis su pal. Jurgiu Matulaičiu. Po šv. Mišių svečiai iš Ukrainos parapijos salėje parodys evangelizacinį vaidinimą – pantomimą. Kviečiame dalyvauti.

3. Ateinantį penktadienį 12 val., kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d., melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

4. Dar yra naujų „Artumos“ ir „Magnificat“ leidinių. Šiais metais „Artumos“ žurnalo skaitytojai gali geriau pažinti palaimintojo Jurgio Matulaičio asmenybę ir dvasingumą. Naujas numeris apie tai, ar galima pasišvęsti.

5. Ateinančio sekmadienio rinkliava bus skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti.

6. Primename apie galimybę parapijai paaukoti valstybei sumokėto mokesčio dalį. Šiais metais yra nauja galimybė deklaruoti 2 proc. pajamų mokesčio sumos 5 metams (jos nereiks atnaujinti 5 metus). Tam skirtų formų galima rasti prie pal. Jurgio Matulaičio koplyčios aukų dėžutės. Neturinčius galimybės naudotis internetu užpildytas anketas prašome pristatyti į mokesčių inspekciją arba palikti pas budintį kunigą. Nuoširdžiai dėkojame už mūsų bažnyčiai skirtas aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn