Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. kovo 25 d.
Paskelbta: 2012-03-25 20:11:52

 

1. Šiandien po vakarinių šv. Mišių apie 19 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą, kurio tema "Gailestingumui nėra uždarytų durų". Bus rodomas filmas "Septintasis kambarys" apie šventosios Kryžiaus Teresės Benediktos (Editos Štein) gyvenimą.

2. Rytoj, pirmadienį, kovo 26 d. švęsime Viešpaties Apsireiškimo iškilmes. Papildomos pamaldos bus 12.00 val.

3. Balandžio 1 d., ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

4. Balandžio 1 d. 16.30 val. mūsų bazilikoje skambės sakralinė muzika. Giedos Česlovo Sasnausko choras, kūrinius, skirtus apmąstyti Kristaus kančią, skaitys Vida Mickuvienė. Kviečiame pasiklausyti.

5. Verbų sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

6. Rekolekcijos yra laikas, skirtas susikaupimui, apmąstymams, maldai. Paprastai rekolekcijos atliekamos atsiskiriant nuo kasdienių rūpesčių ir darbų. Šiais palaimintojo Jurgio Matulaičio metais Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje bus ypatingos. Norintys geriau pažinti palaimintojo Jurgio dvasingumą kviečiami ne tik dalyvauti šv. Mišiose, bet ir konferencijose bei mąstymuose. Rekolekcijas šiais metais ves vargdienių ses. Viktorija Plečkaitytė ir mūsų bazilikoje patarnaujantys dvasininkai. Rekolekcijos prasidės kovo 30 d., penktadienį, po vakarinių šv. Mišių apie 19 val. parapijos salėje bus pirmoji, įvadinė, konferencija. Kitos konferencijos vyks taip pat parapijos salėje: šeštadienį 9.30, 11.00 ir 16.00 val., Verbų sekmadienį po rytinių ir votyvos šv. Mišių. Šeštadienį prieš Verbas pamaldos – sekmadienio tvarka, 17.00 val. Susitaikinimo pamaldos. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

  

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn