Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. balandžio 22 d.
Paskelbta: 2012-04-21 21:27:03

 

1. Šiandien švenčiame trečiąjį Velykų sekmadienį. Bažnyčioje yra paroda, skirta kun. Juozui Montvilai, prieš 100 metų žuvusiame Titanic laive.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: rytoj, balandžio 23 d., šv. Jurgį, kankinį, Marijampolės globėją, antrąjį Lietuvos globėją, papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.; balandžio 24 d., antradienį, – šv. Vaitiekų, vyskupą, kankinį, trečiadienį šv. Morkų, evangelistą.

3. Nuo ateinančio pirmadienio Marijampolėje prasidės tarptautinė Marijonų talkininkų konferencija. Šia proga balandžio 25 d., trečiadienį, 18.00 val., kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir kartu pasimelsti už apaštalaujančius pasauliečius.
4. Ateinantį sekmadienį prasideda maldų už pašaukimus savaitė. Taip pat minėsime Pasaulinę gyvybės dieną. Melsimės, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo prasidėjimo momento iki natūralios pabaigos. Votyvos šv. Mišiose taip pat melsimės už medikus artėjančios Medicinos darbuotojų dienos proga.

5. Taip pat ateinantį sekmadienį sumos šv. Mišiose melsimės už ses. Donatą Meškauskaitę, dėkojant Dievui už jos ilgametę tarnystę Marijampolės dekanato šeimos centre. Po šv. Mišių – agapė parapijos salėje.

6. Taip pat ateinantį sekmadienį, balandžio 29 d., 14.00 val., mūsų bazilikoje sakralinės muzikos valanda. Bendžemino Briteno kantatą „Saint Nicolas“ giedos kamerinis choras „Cantemus“. Kviečiame paklausyti.

7. Gegužės 6 d., pirmas gegužės sekmadienis, – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose sekmadienį ir septynias dienas po jo melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

8. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Mokesčių inspekcijos darbuotojai rekomenduoja tai atlikti elektroniniu būdu. Tam skirtų formų, galima rasti prie pal. Jurgio Matulaičio koplyčios aukų dėžutės. Neturinčius galimybės naudotis internetu užpildytas anketas prašome pristatyti į mokesčių inspekciją. Nuoširdžiai dėkojame už mūsų bažnyčiai skirtas aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn