Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 20112 m. gegužės 6 d.
Paskelbta: 2012-05-06 20:05:37

 

1. Šiandien – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

2. Ateinantį penktadienį, gegužės 11 d., 10.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už J. Totoraičio pagrindinės mokyklos bendruomenę.

3. Taip pat ateinantį penktadienį, 19.00 val., mūsų bazilikoje sakralinės muzikos valanda. Girdėsime birbynininką Darių Klyšį ir vargonininką Sergiejų Čerepanovą. Kviečiame paklausyti.

4. Ateinantį sekmadienį, gegužės 13 d., tarptautinės šeimų dinos proga Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Ten 12 val. bus aukojamos šv. Mišios. Mūsų bazilikoje sumos šv. Mišių nebus. Visus kviečiame pasimelsti Lūginėje. Į šventę 11.30 val. veš autobusai nuo bazilikos ir nuo parduotuvės „Iki“ Mokoluose.

5. Taip pat ateinantį sekmadienį., 16.00 val., mūsų bazilikoje vargonų muzikos valanda. Vargonininkas Virginijus Barkauskas muzikuos kartu su Lietuvos Nacionalines Operos bosu Liudu Norvaiša ir obojistu Robertu Beinariu. Kviečiame paklausyti.

6. Taip pat gegužės 13 d., po vakarinių pamaldų apie 19 val. Krikščioniško kino klubas kviečia pažiūrėti ir aptarti filmą „Žanos d'Ark kančia“.

7. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn