Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. gegužės 13 d.
Paskelbta: 2012-05-12 20:44:05

 

1. Šiandien tarptautinės šeimų dinos proga Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Ten 12 val. bus aukojamos šv. Mišios. Mūsų bazilikoje sumos šv. Mišių nebus. Visus kviečiame pasimelsti Lūginėje. Į šventę 11.30 val. veš autobusai nuo bazilikos ir nuo parduotuvės „Iki“ Mokoluose.

2. Taip pat šį sekmadienį, 16.00 val., mūsų bazilikoje vargonų muzikos valanda. Vargonininkas Virginijus Barkauskas muzikuos kartu su Lietuvos Nacionalines Operos bosu Liudu Norvaiša ir obojistu Robertu Beinariu. Kviečiame paklausyti.

3. Taip pat šiandien, po vakarinių pamaldų, apie 19 val., Krikščioniško kino klubas kviečia pažiūrėti ir aptarti filmą „Žanos d'Ark kančia“.

4. Rytoj, pirmadienį, minėsime šv. Motiejų, apaštalą. Penktadienį vakare pradėsime maldų į Šventąją Dvasią devyndienį.

5. Ateinantį trečiadienį, gegužės 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų, bažnyčios ir geradarių intencijomis.

6. Ateinantį sekmadienį, gegužės 20 d., švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias, esant palankiam orui, bus procesija aplink bažnyčią.

7. Artėja Tėvo diena, šiais metais ją švęsime birželio 3 dieną. Nuo ateinančio sekmadienio bus galima užsirašyti šv. Mišioms Tėvo dienos oktavai.

8. Vilkaviškio vyskupijos Caritas yra gavęs elektrinių funkcinių lovų. Kreiptis į Pastoracinį centrą (telefonas 86729898).

 

Klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn