Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. birželio 10 d.
Paskelbta: 2012-06-09 21:29:31

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija.

2. Ateinantį antradienį, birželio 12 d., 12 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

3. Ateinantį trečiadienį, birželio 13 d., minimas šv. Antanas Paduvietis Vilkaviškio vyskupijos globėjas. Šv. Antano atlaidai vyks ateinantį sekmadienį, birželio 17 d.

4. Ateinantį ketvirtadienį, birželio 14 d., minima okupacijos ir genocido diena. Už Lietuvos genocido aukas melsimės 9.00 val. ryte.

5. Ateinantį penktadienį, birželio 15 d., švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę, papildomos šv. Mišios 12.00 val.

6. Birželio 16 d., šeštadienį, minėsime Švč. M. Marijos Nekaltąją Širdį. Papildomos pamaldos taip pat bus 12.00 val.

7. Ateinantį sekmadienį, birželio 17 d., šv. Antano atlaidų proga po sumos šv. Mišių – eucharistinė padėkos procesija. 14.00 val. Pranciškonai pasauliečiai kviečia į konferenciją Dramos teatre „Blogį nugalėk gerumu – taika ir gėris“. 16.00 val. – Kretingos prancikoniškojo jaunimo miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“.

8. Ateinančio sekmadienio rinkliava bus skirta Vilkaviškio vyskupjos sielovados projektams.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn