Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. birželio 17 d.
Paskelbta: 2012-06-16 22:17:09

 

1. Šiandien šv. Antano atlaidų proga sumos šv. Mišias aukos svečias, pranciškonas, kun. Saulius Paulius Bytautas OFM. Po sumos šv. Mišių – eucharistinė padėkos procesija.

2. 14.00 val. Pranciškonai pasauliečiai kviečia į konferenciją Dramos teatre „Blogį nugalėk gerumu – taika ir gėris“. 16.00 val. – Kretingos pranciškoniškojo jaunimo miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“.

3. Šio sekmadienio rinkliava skirta Vilkaviškio vyskupijos sielovados projektams.

4. Ateinantį ketvirtadienį minėsime šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį.

5. Ateinantį sekmadienį šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Sumos šv. Mišiose melsimės už gyvus ir mirusius varduvininkus.

6. Dėl bažnyčioje vykstančių remontų užsisakyti šv. Mišių ar kitais reikalais į raštinę prašome užeiti per presbiteriją arba iš lauko pusės.
 

aukštyn