Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. liepos 15 d.
Paskelbta: 2012-07-14 21:21:36

 

1. Šiandien mūsų Bazilikoje pagrindinė palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų, diena.

2. Šiandien 11 val. šv. Mišių nebus. Nuo 11.00 val. – Rožinio malda ir katechezė.

3. Sumos šv. Mišiose dalyvaus Lietuvos ir užsienio vyskupai. Po šv. Mišių vyks padėkos procesija aplink baziliką.

4. Po procesijos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę, koncertuos Kybartų pučiamųjų instrumentų orkestras.

5. Mūsų bažnyčios prieangyje pas patarnautoją galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones bei prašant palaimos ir sveikatos.

6. Prie informacijos stalo galima įsigyti marškinėlius ir kitus suvenyrus su pal. Jurgio Matulaičio metų atributika, tuo būdu paremiant Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų tarnystes, ypač pal. Jurgio Matulaičio pažinimo sklaidą.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn