Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. rugpjūčio 19 d.
Paskelbta: 2012-08-21 21:10:12

 

1. Šiandien 12 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Marijos legiono narius ir pagalbininkus.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės: rytoj minėsime Šv. Bernardą, Bažnyčios mokytoją; antradienį Šv. Pijų X, popiežių; trečiadienį Švč. Mergelę Mariją Karalienę, penktadienį Šv. Baltramiejų, apaštalą.

3. Ateinantį ketvirtadienį, rugpjūčio 23 d., Juodojo kaspino dieną, prisimindami J. Ribentropo – V. Molotovo aktą, atėmusį Baltijos šalių nepriklausomybę, melsimės už genocido aukas, tautos vienybę, lietuvius, esančius tiek šalyje, tiek išvykusius į kitus kraštus. Šv. Mišios 16.00 val. Kviečiame dalyvauti senjorus, tremtinius, politinius kalinius, šaulius, kitų patriotiškai nusiteikusių organizacijų narius bei visus tikinčiuosius.

4. Gautas naujas rugsėjo mėnesio „Magnificat“ maldynėlis.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn