Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. rugpjūčio 26 d.
Paskelbta: 2012-08-26 22:47:06

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės: pirmadienį – šv. Moniką, antradienį – šv. Augustiną, Bažnyčios mokytoją, trečiadienį – šv. Jono Krikštytojo nukankinimą.

2. Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 1 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis ir už geradarius, bažnyčios rėmėjus.

3. Rugsėjo 1d. naujų mokslo metų pradžios proga 14 val. šv. Mišiose melsimės už visus mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.

4. „Caritas“ vykdo akciją „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“. Šios akcijos tikslas - padėti vaikams iš nepriteklių kenčiančių ir socialinėje atskirtyje esančių šeimų pasiruošti mokyklai. Šios akcijos metu kviečiame geros valios žmones paaukoti mokyklinių priemonių vaikams. Visas aukojamas mokyklines priemones galima atnešti į parapijos „Caritas“ centrą arba artimiausią prekybos centrą „IKI“.

5. Rugsėjo 15 d. Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis organizuoja maldingą kelionę į Šiluvą. Kelionė nemokama. Užsirašyti „Diemedžio“ parduotuvėje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn