Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. rugsėjo 2 d.
Paskelbta: 2012-09-01 20:43:55

 

1. Ateinantį pirmadienį minimas šv. Grigalius Didysis, Bažnyčios mokytojas.

2. Ateinantį penktadienį, rugsėjo 7 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus širdį aukotojų intencijomis ir už bažnyčios geradarius.

3. Ateinantį ketvirtadienį, rugsėjo 6 d., 14 val. kunigo Juozo Montvilos atminimo įamžinimo renginys – paminklo prie buvusios Montvilų sodybos Nendriniškių kaime pašventinimas. Kviečiame dalyvauti.

4. Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namai mini 20-uosius veiklos metus. Rugsėjo 7 d., penktadienį, 12.00 val. padėkos šv. Mišios mūsų bazilikoje. Rinkliava bus skirta šių namų atnaujinimo reikmėms.

5. Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 8 d., Bažnyčia minės privalomą Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Šiluvoje prasideda didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d. Mūsų bazilikoje papildomos pamaldos šeštadienį, rugsėjo 8 d., 10 ir 12 val.

6. Jau yra gauti nauji rugsėjo mėnesio „Magnificat“.

7. Rugsėjo 15 d. organizuojama maldinga kelionė į Šiluvą. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į parduotuvę „Diemedis“.

8. Ateinantį sekmadienį šv. Mišių rinkliava yra skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš dienos centro maitinimo ir globos.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn