Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. rugsėjo 30 d.
Paskelbta: 2012-09-30 21:42:01

 

 1. Šiandien švenčiame mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus. Įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčioje minimi: pirmadienį– šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoje, antradienį – šv. Angelai sargai, ketvirtadienį - šv. Pranciškus Asyžietis, penktadienį šv. Faustina Kovalska, vienuolė.

3. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, kaip įprasta, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir geradarių intencijomis.

4. Pirmąjį spalio mėnesio šeštadienį taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

5. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Rožiniu bus meldžiamasi kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta 17.00 val. O sekmadieniais po sumos šv. Mišių.

6. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, ir, norintiems išmokti melstis rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje spalio 2 d., 16.45 val. Vaikai išmokę rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

7. Ateinantį sekmadienį, spalio 7 d., Pranciškonai pasauliečiai kviečia į renginį skirtą šv. Pranciškui Asyžiečiui. 18.00 val. – šv. Mišios bazilikoje. 19.00 val. – parapijos salėje vienos dalies spektaklis „Vilius“ (apie Vilių Orvydą).

8. Nuoširdžiai dėkojame už aukas bažnyčios remontui, kurias atnešate asmeniškai pas budintį kunigą ar aukojate rinkliavos metu. Teatlygina jums Dievas.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn