Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. spalio 14 d.
Paskelbta: 2012-10-14 14:04:28

 

 1. Primename, kad šiandien vyksta rinkimai į LR seimą. Dalyvavimas rinkimuose yra kiekvieno piliečio pareiga. Bažnyčia ragina, kad katalikai aktyviai dalyvautų rinkimuose ir išreikštų savo valią, vadovaudamiesi sąžine, atsižvelgdami į kandidatų pažiūrų ir gyvenimo atitikimą krikščioniškoms vertybėms.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: pirmadienį – šv. Jėzaus Teresę, mergelę, Bažnyčios Mokytoją, trečiadienį – šv. Ignotą Antiochietį, vyskupą, kankinį, ketvirtadienį – šv. Luką, evangelistą.

3. Spalio 16 d., antradienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

4. Kitas sekmadienis, spalio 21 d., yra, taip vadinamas, misijų sekmadienis. Melsimės už tautų evangelizavimą, misijas ir misionierius. Rinkliava bus skirta katalikiškų misijų plėtrai.

5. Taip pat kitą sekmadienį 19.00 val. parapijos salėje Kikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo „Dekalogas“ tema „Žaisti Dievą“. Bus demonstruojamas Kšyštofo Kiešlovskio filmas “Dekalogas. Antras”. Filmą aptars kinokritikas Ramūnas Aušrotas. Kviečiame pažiūrėti ir dalyvauti diskusijoje.

6. Artėja Vėlinės – Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Ateinantį sekmadienį bus galima paaukoti Vėlinių oktavos šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn