Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. lapkričio 11 d.
Paskelbta: 2012-11-10 18:53:13

 

1. Šiandien prasideda didieji Vilniaus Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidai, kurie tęsis iki lapkričio 18 d.

2. Ateinantį pirmadienį, lapkričio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

3. Ateinantį penktadienį, lapkričio 16 d., švęsime Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos iškilmę. Mūsų bažnyčioje papildomos pamaldos aukotojų intencijomis bus 12.00 val.

4. Ateinantį sekmadienį 19.00 val. parapijos salėje Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo „Dekalogas“, tema - „Švęsti sekmadienį“. Bus demonstruojamas Kšyštofo Kiešlovskio filmas “Dekalogas. Trečias”. Filmą aptars kino kritikas Ramūnas Aušrotas. Kviečiame pažiūrėti ir dalyvauti diskusijoje.

5. Dar yra likę lapkričio mėn. „Artumos“ žurnalo numerių. Norinčius įsigyti, kviečiame užeiti į raštinę.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn