Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. lapkričio 18 d.
Paskelbta: 2012-11-18 16:32:13

 

1. Šiandien švenčiame 33 eilinį sekmadienį. Kitas sekmadienis – paskutinis liturginių metų sekmadienis, švęsime Kristaus Karaliaus (Visatos Valdovo) iškilmę.

2. Šiandien 19.00 val. parapijos salėje Kikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo „Dekalogas“, tema - „Švęsti sekmadienį“. Bus demonstruojamas Kšyštofo Kiešlovskio filmas “Dekalogas. Trečias”. Filmą aptars kino kritikas Ramūnas Aušrotas. Kviečiame pažiūrėti ir dalyvauti diskusijoje.

3. Ateinantį antradienį minėsime šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį, trečiadienį, lapkričio 21 d., – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo minėjimas.

4. Ateinantį ketvirtadienį minėsime šv. Ceciliją, mergelę, kankinę, muzikų, vargoninkų, choristų globėją. Šia proga nuoširdžiai sveikiname mūsų bazilikos vargonininkus, choristus ir visus, kurie savo giesme bei malda prisideda prie bažnyčios liturgijos. Taip pat kviečiame gebančius ir norinčius giedoti įsijungti į mūsų chorų veiklą.

5. Ateinantį penktadienį, lapkričio 23 d., Lietuvos karių dienos proga 12.00 val. melsimės už Marijampolės bataliono karius ir jų šeimas.

6. Tikėjimo metais per Marijampolės televiziją transliuojama Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos programa TIKĖJIMO PAGRINDAI. Mokymus veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. Artūras Lukaševičius. Kviečiame žiūrėti Vilkaviškio vyskupijos laidą kiekvieną sekmadienį 14 val.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn