Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. gruodžio 16 d.
Paskelbta: 2012-12-16 19:43:21

 

1. Šiandien pradedame švęsti trečią Advento sekmadienį. Lieka savaitė iki Kalėdų, tai yra dvasinio susitelkimo metas. Bažnyčia mus ragina tinkamai pasirengti Kristaus Gimimo iškilmei: nedalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose, susilaikyti nuo mėsiškų valgių kaip ir kiekvieną penktadienį, taip ir Kūčių dieną, atlikti išpažintį ir dalyvaujant šv. Mišiose priimti Švenčiausiąjį Sakramentą.

2. Taip pat šiandien Krikščioniškas kino klubas kviečia į tradicinį adventinį kino seansą tema „Rojus žemėje. O gal Marksas klydo?" Bus rodomas filmas “Mažasis Dono Kamilio pasaulis”. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

3. Ateinantį trečiadienį, gruodžio 19 d., Lietuvos skautai į mūsų bažnyčią atneš Betliejaus šviesą, tai yra liepsną, užžiebtą Kristaus gimimo vietoje. Betliejaus šviesą, simbolizuojančią susitaikinimą, taiką, ramybę, saugosime iki Kalėdų Piemenėlių Mišių. Šios ugnies galėsite paimti bažnyčioje iš budinčio patarnautojo ir parsinešti į namus Kūčių vakarui.

4. Mūsų bazilikoje Advento rekolekcijos bus ateinantį savaitgalį, jas ves kan. Kęstutis Žemaitis. Rekolekcijų tvarka: gruodžio 21 d., penktadienį, 17 val. – konferencija parapijos salėje, 18 val. šv. Mišios; šeštadienį 11 val. - konferencija parapijos salėje, 12 val. šv. Mišios; gruodžio 23 d., sekmadienį, konferencijos 8.50 ir 10.30 val.

5. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos Kunigų seminarijos išlaikymui.

6. Gruodžio 24 d. vakarinės pamaldos, taip vadinamos Piemenėlių arba Bernelių Mišios, bus ne 18.00, o 22.00 val.

7. Nuo šiandien iki Kalėdų kalėdaičių galima gauti bažnyčios prieangyje iš patarnautojo. Dėkojame už Jūsų aukas, kurios skiriamos bažnyčios išlaikymui.

8. Gautas sausio mėnesio „Magnificat“ maldynėlis.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn