Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. gruodžio 23 d.
Paskelbta: 2012-12-23 21:07:13

 

1. Šiandien švenčiame ketvirtą Advento sekmadienį. Tęsiasi parapijos rekolekcijos. Konferencijos parapijos salėje vyks 8.50 ir 10.30 val.

2. Pirmadienį, gruodžio 24 d., vakarinės pamaldos, taip vadinamos Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios, bus 22.00 val.

3. Mūsų bažnyčioje yra saugoma Betliejaus šviesa, tai yra liepsna, užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Ji simbolizuoja susitaikinimą, taiką, ramybę. Šios ugnies galima paimti bažnyčioje iš budinčio patarnautojo iki pat Piemenėlių Mišių ir parsinešti į namus Kūčių vakarui.

4. Kalėdaičių galima įsigyti iki pirmadienio 16 val. bažnyčios prieangyje iš patarnautojo. Nuoširdžiai dėkojame ir už aukas skirtas Caritas reikalams. Aukodami mūsų parapijos vaikų dienos centrui gausite simbolinę Caritas žvakutę.

5. Gruodžio 25 d., antradienį, Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos). Po kasmetinių Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų (Trijų karalių) pagarbų minėjimą. Mūsų bazilikoje gruodžio 25 d., pirmąją Kalėdų dieną, ir gruodžio 26 d., antrąją, Kalėdų dieną, pamaldos sekmadienio tvarka.

6. Gruodžio 26 d., trečiadienį, taip pat minėsime šv. Steponą, pirmąjį kankinį.

7. Gruodžio 27 d., ketvirtadienį, šv. Joną, apaštalą ir evangelistą.

8. Gruodžio 28 d. minimi Nekaltieji vaikeliai kankiniai. Ši šventė skirta pagerbti ne tik Erodo nužudytiems Betliejaus vaikams, bet ir visiems mirusiems kūdikystėje krikščionims.

9. Gruodžio 30 d., paskutinį metų sekmadienį, minėsime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą.

10. Šiandienos rinkliavos yra skiriamos kunigų seminarijos išlaikymui. Dėkojame už aukas.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn