Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. gruodžio 30 d.
Paskelbta: 2012-12-29 22:30:52

 

1. Šiandien Šventosios Šeimos šventė. Sumos šv. Mišiose 12.00 val. melsimės už mūsų parapijos šeimas, prašydami joms Dievo palaimos ir santarvės.

2. Pirmadienį, gruodžio 31 d., 23.00 val. visus, norinčius ramiai ir pamaldžiai sutikti Naujuosius metus, kviečiame į šv. Mišias, kurias mūsų bažnyčioje aukos Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Taip pat bus giedamas padėkos už visus praėjusius metus himnas. Ateikime kartu pasimelsti ir sutikti Naujuosius metus. Po pamaldų rinksimės parapijos salėje į suneštines vaišes ir pabendravimą.

3. Antradienį, sausio 1 d., Naujieji metai, Švč. Mergelės Marijos, Dievo gimdytojos, privaloma iškilmė. Pamaldos bus sekmadienio tvarka. Šią dieną kiekvienas tikintysis, būdamas malonės būsenos ir pasimeldęs himnu „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

4. Ateinantį penktadienį, sausio 4 d., pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį.

5. Sausio 5 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į švč. Mergelę Mariją.

6. Ateinantį sekmadienį, sausio 6 d., Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos.

7. Taip pat sausio 6 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras organizuoja katalikiškų šeimų šventę, kuri vyks Alytuje nuo 12.00 iki 17.00 val. Programoje numatyta šv. Mišios, konferencija, koncertas, agapė, spektaklis mažiesiems. Kviečiame dalyvauti.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn