Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. sausio 13 d.
Paskelbta: 2013-01-14 09:38:26

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Krikštą, su šia švente pasibaigia Kalėdų laikotarpis. Tačiau pagal seną paprotį Prakartėlę ir kalėdines eglutes galima laikyti iki Grabnyčių, vasario 2 d.

2. Šiandien, sausio 13 d., Laisvės gynėjų dienos proga sumos šv. Mišiose 12.00 val. melsimės už Tėvynę ir jos gynėjus.

3. Sausio 16 d., trečiadienį, 12 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją, Aušros Vartų Dievo gailestingumo Motiną. Kviečiame ateiti ir pasimelsti.

4. Sausio 18 d., penktadienį, pradėsime maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Už krikščionių vienybę melsimės šiokiadieniais po vakarinių pamaldų, o sekmadieniais po Sumos.

5. Krikščioniškas kino klubas ateinantį sekmadienį, sausio 20 d., kviečia į kino seansą tema „Ir visgi Man reikia Kito“. Bus rodomas filmas “Dono Kamilio sugrįžimas”. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

6. Sausio 27 d., sekmadienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Marijampolės dramos teatre 10.15 val. numatoma apaštalinio nuncijaus Lietuvai Luigi Bonazzi paskaita Tikėjimo metų tema. Todėl 11.00 šv. Mišių nebus. 11.30 val. maldos pusvalandis prie pal. Jurgio Matulaičio. Visus kviečiame12 val. į šv. Mišias, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

7. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys - į namus kviečiamas kunigas, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių namams ar butui. Kalėdojimas yra gera galimybė pabendrauti su kunigu, o kunigui pažinti parapijiečius. Dėkojame visiems, kurie taip pat savo auka prisideda prie bažnyčios išlaikymo ir remonto. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę. Labai pagirtina, kai pasirūpiname ir savo artimaisiais ar kaimynais, ypač neįgaliaisiais, kurie patys į bažnyčią ateiti negali. Dėkojame visiems, kurie geranoriškai surašo priimančius kunigą daugiabučių gyventojus.

8. Gautas naujas „Magnificat“ numeris.
 

aukštyn