Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. sausio 20 d.
Paskelbta: 2013-01-20 21:53:20

 

1. Krikščioniškas kino klubas šį sekmadienį, sausio 20 d., kviečia į kino seansą tema „Ir visgi Man reikia Kito“. Bus rodomas filmas „Dono Kamilio sugrįžimas“. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

2. Šią savaitę bažnyčia mini: sausio 21 d., pirmadienį, šv. Agnietę, mergelę, kankinę; sausio 24 d., ketvirtadienį, šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Sausio 25 d., penktadienį, minėdami šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimą, vakare baigiame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Sausio 26 d., šeštadienį, minėsime šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

3. Sausio 27 d., sekmadienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Marijampolės dramos teatre 10.15 val. numatoma apaštalinio nuncijaus Lietuvai Luigi Bonazzi paskaita Tikėjimo metų tema. Todėl 11.00 šv. Mišių nebus. 11.30 val. maldos pusvalandis prie pal. Jurgio Matulaičio. Visus kviečiame 12 val. į šv. Mišias, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

4. Gautas naujas „Artumos“ ir „Magnificat“ numeris.

5. Lietuvos vyskupai Tikėjimo metų proga nuoširdžiai kviečia Lietuvos žmones atnaujinti ir pagilinti Švč. Sakramento adoracijos praktiką. 2013 metų kiekvieną dieną kurioje nors Lietuvos bažnyčioje vyks nuolatinė 24 valandų Švč. Sakramento adoracija. Per visus metus ir per visas Lietuvos vyskupijas susidarys tarsi nenutrūkstama maldos grandinė, kurios tikslas – sušildyti mūsų Tėvynėje tikėjimą į Viešpatį. Ši ypatinga malda šiais Tikėjimo metais yra skiriama taip pat ir už mūsų Tėvynę Lietuvą. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks nuo vasario 4 d. ryto iki 5 d. ryto. Visi parapijiečiai kviečiami ateiti ir pasimelsti prie Švč. Sakramento jiems tinkamu laiku. Ypač kviečiame katalikiškas organizacijas, mokyklų bendruomenes. Norėdami užsirašyti budėjimo laiką, kreipkitės į budintį kunigą.
 

aukštyn