Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. vasario 03 d.
Paskelbta: 2013-02-03 13:19:57

 

1. Antradienį, vasario 5 d., švenčiame šv. Agotą, mergelę, kankinę. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami jūsų atsinešti duona ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių. Šv. Agotos duoną bus galima pasiimti prie šv. Antano altoriaus.

2. Tikėjimo metų proga mūsų bažnyčioje adoracija vyks nuo vasario 4 d. ryto iki 5 d. ryto. Visi parapijiečiai kviečiami ateiti ir pasimelsti prie Švč. Sakramento jiems tinkamu laiku. Ypač kviečiame katalikiškas organizacijas, mokyklų bendruomenes. Bažnyčios raštinėje prašome įsirašyti budėjimo laiką. Dar yra laisvų valandų.

3. Gautas naujas „Artumos“ žurnalo numeris, norinčius įsigyti prašome užeiti į raštinę. Raštinėje taip pat platinamas laikraštis „Katalikas“.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC 

aukštyn