Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. vasario 17 d.
Paskelbta: 2013-02-17 19:37:23

 

1. Šiandien švenčiame pirmąjį Gavėnios sekmadienį.

2. Taip pat šiandien, po vakarinių pamaldų apie 19 val., parapijos salėje bus rodomas filmas ”Krantinėje”. Po filmo diskusija apie darbą ir pinigus: kodėl ir kada jie žmogaus gyvenime tampa stabais.

3. Ateinantį penktadienį, vasario 22 d., Bažnyčia mini, šv. Apaštalo Petro Sostą. Pasimelskime už būsimą popiežių, kad jo rinkimus lydėtų Šventosios Dvasios malonė.

4. Gautas kovo mėn. kasdienių liturginių skaitinių, maldų ir pamąstymų leidinys „MAGNIFICAT“. Užsisakiusius ar susidomėjusius kviečiame užeiti į raštinę.

5. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčiai skiriamas aukas. Šiandienos rinkliava skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti. Teatlygina Jums Dievas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn