Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. vasario 24 d.
Paskelbta: 2013-02-24 12:53:56

 

1. Šiandien – antrasis gavėnios sekmadienis. Primename, kad kryžiaus kelio pamaldos mūsų bazilikoje vyksta penktadienį 17.15 val., sekmadienį – po sumos šv. Mišių. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

2. Ateinančią savaitę kovo 1 d., penktadienį, pamaldos už Marijampolės bataliono karius ir jų šeimas, minint 20-tąsias bataliono įkūrimo metines.

3. Kovo 1 ir 2 d. pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta papildomos šv. Mišios – 9.30 val.

4. Kitą sekmadienį, kovo 3 d., sumos šv. Mišiose melsimės už Blaivybės sąjūdi, minėdami vyskupo Motiejaus Valančiaus 212 gimimo metines.

5. Taip pat kitą sekmadienį, marijonai vienuoliai iš Ukrainos mūsų bažnyčioje rinks aukas bažnyčios ir vienuolyno statybai Charkove.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn