Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. kovo 10 d.
Paskelbta: 2013-03-10 14:23:29

 

1. Rytoj, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pamaldos už Tėvynę mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

2. Antradienį, kovo 12 d., 12 val. – šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias, 11.00 val., Rožinio malda.

3. Ateinantį šeštadienį 12 val., kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d., melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

4. Ateinantį sekmadienį, kovo 17 d., po vakarinių šv. Mišių apie 19 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą, bus rodomas filmas “Žmogus amžinybei” Tai juosta apie šv. Tomą Morą - valstybės veikėją, politikų ir teisininkų globėją.

5. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės penktadienį prieš Verbas 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių. Jas ves kun. Vaidotas Labašauskas. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

6. Yra gauti nauji „Artumos“, „Magnificat“ ir „Katalikas“ leidiniai. Atsiimti prašome raštinėje.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn