Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. kovo 17 d.
Paskelbta: 2013-03-17 19:58:39

 

1. Šiandien po vakarinių šv. Mišių apie 19 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą. Bus rodomas filmas “Žmogus amžinybei”. Tai juosta apie šv. Tomą Morą, valstybės veikėją, politikų ir teisininkų globėją.

2. Antradienį, kovo 19 d., minėsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmę. Papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Šia proga visus kviečiame pasimelsti už varduvininkus. Užsakyti šv. Mišias galima pas budintį kunigą raštinėje.

3. Kovo 24 d., ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

4. Verbų sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

5. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės kovo 22 d., ateinantį penktadienį, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių, jas ves kun. Vaidotas Labašauskas. Šeštadienį pamaldos sekmadienio tvarka. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

6. Dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais parėmė bažnyčią pervesdami 2 % nuo mokesčių. Prašome paremti bažnyčią neatveriant piniginės ir šiais metais. Mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka, kad kiekvienas žmogus, užpildęs blanką, pats pristato jį į mokesčių inspekciją arba išsiunčia internetu. Dėkojame už jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn