Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. kovo 31 d. Šv. Velykos
Paskelbta: 2013-04-02 08:05:14

 

1. Mieli tikintieji, parapijoje patarnaujančių dvasininkų vardu nuoširdžiai sveikiname Jus šventų Velykų iškilmės proga. Tegul tikėjimas į Prisikėluį Kristų suteikia mums dvasinės stiprybės ir tikrosios pergalės prieš nuodėmę ir mirtį džiaugsmą.

2. Šiandien votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

3. Rytoj, balandžio 1 d., pirmadienį, – antrąją Velykų dieną – mūsų bazilikoje pamaldos sekmadienio tvarka.

4. Ateinantį sekmadienį balandžio 7 d. – Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn