Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. balandžio 7 d.
Paskelbta: 2013-04-07 09:58:32

 

1. Šiandien – Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė.

2. Rytoj, pirmadienį, iš Didžiojo pirmadienio kovo 25 dienos yra atkelta Viešpaties Apsireiškimo iškilmė. Papildomos pamaldos bus 12.00 val. Kviečiame dalyvauti.

3. Ateinantį ketvirtadienį Bažnyčia mini šv. Stanislovą, kankinį.

4. Ateinantį penktadienį, balandžio 12 d. 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Rožinio malda prasidės 11 val.

5. Ateinantį šeštadienį minimas šv. Martynas, popiežius, kankinys.

6. Yra gautas naujas „Artumos“ ir „Magnificat“ numeris.

7. Dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais parėmė bažnyčią pervesdami 2 % nuo mokesčių. Iki gegužės 1 d. dar galima parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčiai skirtas aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn