Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. gegužės 12 d
Paskelbta: 2013-05-11 19:58:04

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias, esant palankiam orui, bus procesija aplink bažnyčią. 12 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

2. Ruošiantis Sekminėms devynias dienas iš eilės vakarinėse pamaldose meldžiamės šv. Dvasios sekvencija. Galinčius kviečiame jungtis į bendrą maldą bažnyčioje, kitus – namuose, šeimose.

3. Rytoj, pirmadienį, 17 val. Palaimintojo J.Matulaičio draugija kviečia visus į parapijos salę, kur vyks dvasinis susikaupimas skirtas Tikėjimo metams. Susikaupimą praves ses. Ignė Marijošiūtė MVS.

4. Ateinantį antradienį minėsime šv. Motiejų, apaštalą. Trečiadienį, gegužės 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų, bažnyčios ir geradarių intencijomis. Ateinantį penktadienį 9.00 val. – šv. Mišios už Jono Totoraičio mokyklos bendruomenę.

5. Ateinantį šeštadienį, gegužės 18 d., laukiant Sekminių, mūsų bažnyčioje 20.00 val. prasidės vigilija. Šiose pamaldose budėsime apmąstydami šv. Rašto skaitinius, atnaujinsime krikšto pažadus, dalyvausime bendruomenės užtarimo maldoje, prašant kiekvienam asmeniškai reikiamų Dievo malonių ir sveikatos. Kviečiame dalyvauti.

6. Gegužės 19 d., ateinantį sekmadienį, švęsime Sekmines. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija.

7. Taip pat ateinantį sekmadienį Krikščioniškas kino klubas kviečia į antrą kino seansą iš mini ciklo skirto vyriškumui "Sunku tapti vyru". Kino klube bus rodomas filmas “Vidus yra gyvas”. Tai vyriškai paprastas ir moteriškai jautrus filmas apie vyro grįžimą į gyvenimą. Po filmo – diskusija apie tai kas padeda ir kas kliudo skleistis vyriškumui.

8. Artėja Tėvo diena, šiais metais ją švęsime birželio 2 dieną. Nuo ateinančio sekmadienio bus galima užsirašyti šv. Mišioms Tėvo dienos oktavai.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn