Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. gegužės 19 d.
Paskelbta: 2013-05-19 10:38:40

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai.

2. Ateinantį penktadienį 9.00 val. – šv. Mišios už Rygiškių Jono gimnazijos, 10.00 val. – už Želmenėlių darželio-mokyklos bendruomenes.

3. Ateinantį šeštadienį, gegužės 25 d., tarptautinės šeimų dinos proga Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Ten 12 val. bus aukojamos šv. Mišios. Visus kviečiame pasimelsti Lūginėje. Į šventę 11.30 val. veš autobusai nuo bazilikos ir nuo parduotuvės „Iki“ Mokoluose.

4. Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės iškilmę.

5. Birželio 2 d. – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

6. Gautas naujas birželio mėnesio leidinys „Magnificat“.

7. Kaune birželio 28–30 d. Žalgirio arenoje vyks vienas iš svarbių Tikėjimo metų renginių Lietuvos mastu telkiant tikinčiuosius, ypač jaunimą, bendrai maldai ir liudijimui – Lietuvos jaunimo dienos. Dalyvių amžius: 14–35 metai. Šių Jaunimo dienų tema yra Jėzaus žodžiai „Jus aš draugais vadinu“. Taigi jaunuosius iki birželio 1 d. raginame registruotis jaunimo centre arba internetu www.jaunimodienos.lt


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn