Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. gegužės 26 d.
Paskelbta: 2013-05-25 22:34:57

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmę.

2. Ateinantį ketvirtadienį tarptautinės vaikų dienos proga 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už vaikus. Giedos jungtinis Marijampolės mokyklų vaikų choras.

3. Ateinantį penktadienį gegužės 31 d., Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą. Vakare užbaigsime gegužės mėnesį skirtą Mergelės Marijos garbei giedodami jos litaniją. Tesuteikia Viešpats gausių malonių maldininkams kas vakarą dalyvavusiems gegužinėse pamaldose, o kaimų bendruomenėms susitinkančioms maldai prie kryžių.

4. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

5. Ateinantį sekmadienį, birželio 2 d., švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija iki šv. Vincento bažnyčios.

6. Gautas birželio mėnesio leidinys „Magnificat“.

7. Taip pat ateinantį sekmadienį – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn