Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. birželio 2 d.
Paskelbta: 2013-06-01 22:03:37

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija iki šv. Vincento bažnyčios, Kančių koplytėlės Vytauto parke ir Vargdienių seserų vienuolyno. Kviečiame dalyvauti.

2. Taip pat šiandien – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms dar galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

3. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

4. Ateinantį penktadienį, birželio 7 d., švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę, papildomos šv. Mišios 9.30 val.

5. Birželio 8 d., šeštadienį, minėsime Švč. M. Marijos Nekaltąją Širdį. Papildomos pamaldos bus 10.00 ir 11.00 val.

6. Yra gautas birželio mėnesio žurnalas „Artuma“ bei maldynėlis „Magnificat“.

 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn