Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. birželio 9 d.
Paskelbta: 2013-06-10 10:11:01

 

1. Ateinantį antradienį minėsime šv. Barnabą, apaštalą, trečiadienį, birželio 12 d., 12 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

2. Ateinantį, ketvirtadienį birželio 13 d. minimas šv. Antanas Paduvietis Vilkaviškio vyskupijos globėjas. Šv. Antano atlaidai vyks kitą sekmadienį, birželio 16 d. Po sumos šv. Mišių bus procesija.

3. Ateinantį penktadienį Marijampolės miesto dienų proga bei minint okupacijos ir genocido dieną papildomos pamaldos 12.00 val.

4. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie paaukojate gėlių mūsų bažnyčios papuošimui. Teatlygina jums Dievas.

5. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos Patilčių bažnyčios statybos užbaigimui.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn