Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. birželio 16 d.
Paskelbta: 2013-06-16 18:53:11

 

1. Šiandien mūsų bažnyčioje – šv. Antano atlaidai. Po sumos šv. Mišių – padėkos procesija aplink bažnyčią.

2. Birželio 21 d., penktadienį, minimas šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis, studentų ir katalikiško jaunimo globėjas.

3. Šio sekmadienio rinkliavos Vilkaviškio vyskupo nurodymu skirtos Patilčių bažnyčios statybos užbaigimui.

4. Marijampolės dekanato Šeimos centras kviečia į šeimų stovyklą Kryžiuose (prie Dusios ežero) birželio 22-24 dienomis. Tema: ,,Santykis su savimi, Dievu, sutuoktiniu“. Stovyklos programoje: bendruomeninės maldos, susitikimai grupėse, kuriuos ves psichologė, kunigas; diskusijos, individualios konsultacijos, įv. pobūdžio žaidimai. Bus atskiri užsiėmimai vaikams ir paaugliams. Šeimos įnašas – 50,00 lt. Registracija iki birželio 20d.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn