Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. liepos 14 d.
Paskelbta: 2013-07-13 23:16:18

 

1. Šiandien mūsų Bazilikoje pagrindinė palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų diena.

2. Šiandien 11 val. šv. Mišių nebus. Nuo 11.00 val. – Rožinio malda ir katechezė.

3. Sumos šv. Mišiose dalyvaus Apaštališkasis nuncijus Lietuvai, Lietuvos vyskupai. Po šv. Mišių vyks padėkos procesija aplink baziliką.

4. Po procesijos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę, koncertuos Tautkaičių kaimo kapela Sūduva.

5. Mūsų bažnyčios prieangyje galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį dėkojant Dievui už suteiktas malones bei prašant palaimos ir sveikatos. Taip pat galima įsigyti literatūros apie pal. Jurgį Matulaitį, specialų dvigubą žurnalą „Artuma“ taip pat ateitininkų leidžiamą žurnalą „Ateitis“.

6. Ateinančią savaitę pirmadienį minimas šv. Bonaventūra, vyskupas, Bažnyčios mokytojas; antradienį, liepos 16 d., 12.00 val. melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn