Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. liepos 21 d.
Paskelbta: 2013-07-25 11:12:05

 

Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:

Pirmadienį, liepos 22 d., šv. Mariją Magdalietę;

Antradienį, liepos 23 d., šv. Brigitą, vienuolę, Europos globėją;

Ketvirtadienį, liepos 25 d., šv. Jokūbą, apaštalą;

Penktadienį, liepos 26 d., Švč. Mergelės Marijos gimdytojų minėjimo proga mūsų bazilikoje Šv. Mišiose 12.00 val. melsimės už gyvas ir mirusias Onas. Šia proga sekmadienį po Sumos procesija, kviečiame dalyvauti.

Liepos 28 – rugpjūčio 4 dienomis Marijampolėje vyks grigališkojo choralo savaitė. Kiekvieną dieną 12 val., išskyrus trečiadienį, bus papildomos šv. Mišios. Išsamesnė informacija skelbimų lentoje.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas pagalbos centras „Rūpintojėlis“ kviečia į paskaitų ciklą priklausomybių, slaugos temomis. Pirmoji paskaita liepos 23 d. 17.15 val. pagalbos centro „Rūpintojėlis“ patalpose Bažnyčios g. 42

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo šventės rengimo savo pasiaukojančiu darbu, malda ar auka. Teatlygina jums visagalis Dievas.

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn