Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. liepos 28 d.
Paskelbta: 2013-07-25 21:09:03

 

Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:

• Trečiadienį, liepos 31 d. Šv. Ignacą Lojolą, kunigą.
• Ketvirtadienį rugpjūčio 1 d. Alfonsą Marija Ligiorį, vyskupą Bažnyčios mokytoją.
• Penktadienį, rugpjūčio 2 d. mūsų bažnyčioje įprastinėmis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Tam reikia būti malonės stovyje, priimti Švč. Sakramentą ir pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ bei Tikėjimo išpažinimą.
• Rugpjūčio 2 - 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją.
• Rugpjūčio 3 d. šeštadienį, po vakarinių šv. Mišių 19 val. vyks grigališkojo choralo koncertas baigiant jų savaitės stovyklą Marijampolėje.
• Liepos 29 – rugpjūčio 4 d. Žemaičių Kalvarijoje vyks Eucharistinis Kongresas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn