Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. rugpjūčio 4 d.
Paskelbta: 2013-08-04 10:29:37

 


1. Ateinantį antradienį Bažnyčia mini Kristaus atsimainymo šventę; ketvirtadienį – šv. Dominyką, kunigą; penktadienį – mergelę kankinę šv. Teresę Benediktą nuo Kryžiaus, Europos Globėją; šeštadienį – šv. Lauryną, diakoną.

2. Papildomos pamaldos ateinantį šeštadienį bus 12 val. už Šventosios Šeimos seserų organizuojamos stovyklos vaikus ir jaunimą.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn