Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. rugpjūčio 18 d.
Paskelbta: 2013-08-17 22:49:16

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės: antradienį – šv. Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją, trečiadienį – šv. Pijų X, popiežių, ketvirtadienį – švč. Mergelę Mariją Karalienę, šeštadienį – šv. Baltramiejų, apaštalą.

2. Parapijiečiai kreipiasi prašydami koplyčios savo mirusiųjų pašarvojimui. Pasimelsti už mirusiuosius ir su jais atsisveikinti yra galimybė Aušros Vartų koplyčioje. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į budintį kunigą.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn