Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. rugpjūčio 25 d.
Paskelbta: 2013-08-26 21:37:07

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės: pirmadienį – šv. Kazimierą - Lietuvių jaunimo globėją, antradienį – šv. Moniką, trečiadienį – šv. Augustiną, Bažnyčios mokytoją, ketvirtadienį – šv. Jono Krikštytojo nukankinimą.

2. Rugsėjo 1 d. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už Lietuvos laisvę ir mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.

3. Rugsėjo 2 d. 10.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė.

4. Ateinantį sekmadienį šv. Mišių rinkliava yra skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš dienos centro maitinimo ir globos.

5. Jau yra gauti nauji rugsėjo mėnesio „Magnificat“.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn