Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. rugsėjo 1 d.
Paskelbta: 2013-09-02 08:58:40

 

1. Antradienį, minimas šv. Grigalius Didysis, Bažnyčios mokytojas. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus širdį aukotojų intencijomis ir už bažnyčios geradarius. Taip pat ateinantį šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

2. Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 8 d., Bažnyčia minės Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Šiluvoje prasideda didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d.

3. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava yra skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš dienos centro maitinimo ir globos.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn