Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. rugsėjo 8 d.
Paskelbta: 2013-09-09 10:13:08

 

1. Šiandien Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Šiluvoje prasideda didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d.

2. Ateinantį, ketvirtadienį rugsėjo 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo palaimos ir užtarimo.

3. Ateinantį penktadienį Bažnyčia minės šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją, šeštadienį Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė.

4. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos sudegusios bažnyčios Balbieriškyje atstatymui.

5. Organizuojamos jaunimo nuo 14 metų (aštuntokų) ir suaugusiųjų grupės pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Moksleivius ar jų tėvelius prašome kreiptis į tikybos mokytojus, o suaugusius į parapijos kleboną.

6. Jau yra gautas naujas rugsėjo mėnesio „Artumos“ žurnalo numeris. Užsiprenumeravusius kviečiame užeiti į raštinę.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn